Johdantoharjoitukset

Suomalainen peltomaisema

Täältä löytyvät kaikki johdantoharjoitukset.

1. Hyvä ja huono www-sivusto

Internet pursuaa sivustoja, joista osa toimii ja suurin osa ei. Tästä runsauden sarvesta löytää nopeastikin esimerkkejä molemmista, jos vain tietää, mitä etsii. Otetaanpa ensimmäiseksi esimerkiksi mielestäni toimiva sivusto.

Helsingin Sanomat (www.hs.fi)
Itseäni on aina kiinnostanut monipuolisen ja laajan informaation hallinta. Miten siis järjestää sivusto, jossa on kymmenittäin, ellei sadoittain yksittäisiä sivuja? Kirjan kaltaista, yksinkertaista ja tehokasta käyttöliittymää ei ole mahdollista luoda verkkoympäristöön. Helsingin Sanomat pääsee kuitenkin aika lähelle tätä.

Hesarin etusivu aukeaa luonnollisesti uutisosastolle, jossa on listattu blogimaisesti tuoreimmat uutiset: ylin uutinen aina päällimmäisenä.  Pikanttina yksityiskohtana kerrottakoon, että Hesarilla on yksi mainitsemisen arvoinen seikka: poikkeuksellisen ison uutisjutun yhteydessä verkkolehti käyttää tavallista suurempaa kuvakokoa jutun yhteydessä. Toimiva idea, jota myös Iltalehti on myös alkanut käyttämään omilla sivuillaan.

Etusivun oikea puoli on jaoteltu erinäisiin laatikoihin, joista löytyvät aina uusimmat uutiset. Tämä sivun oikea puoli edustaa myös julkaisun pehmeämpää ulottuvuutta, täältä löytyvät niin lukijoiden omat kuvat kuin kaupungin menovinkitkin.

Yleisilmeeltään Hesari on rauhallinen, vain mainokset ja etenkin flashit rikkovat ikävästi tätä kokonaisuutta. Itse käytän selaimessani mainosestoa, adblockia, joten allekirjoittanutta tämä ei pääse suuresti häiritsemään.

Sivun eri aihepiirit on jaoteltu kohtuullisen selkeästi. Sivun ylälaidasta, headerista, löytyvät pääkategoriat eri aihepiirein aina kulttuurista ruokaan.  Myös värejä on käytetty harkiten.
Ongelmana vain on se, miten löytää jokin yksittäinen sivu tästä laajasta kokonaisuudesta. Aina se ei oikein onnistu Hesarin sivullakaan, mutta kiitettävän hyvin sivusto pääsee kohti toimivaa julkaisualustaa tässä informaatioturvassa.

Ja sitten toinen esimerkki, hieman samasta genrestä; uutisjulkaisusta, iltapäivälehdestä.

Ilta-Sanomat (www.iltasanomat.fi)
Julkaisu sai jokunen aika sitten kasvojenkohotuksen, joka ei mielestäni mennyt aivan kohdalleen. Lähetin tästä myös palautetta lehteen. Uudistuksen myötä verkkosaitti on muuttunut sekavammaksi niin navigoinniltaan kuin ulkoasultaankin. Sivuston layout on sekavahko, ja erityisesti eri fonttikoot ja boldatut kirjasimet saavat aikaan levottoman vaikutelman: tässä ei silmä lepää.

Uudistuksessa on kaiketi otettu oppia vastaavasta toisesta nettijulkaisusta, Iltalehdestä. Mutta Iltalehti on tässä onnistunut huomattavasti Ilta-Sanomia paremmin.

Ilta-Sanomat luokittelee eri aihepiirejä ja kategorioita Hesarin lailla värein, mutta kokonaisuus ei oikein tunnu toimivan. Samaa väriä käytetään eri luokkien yhteydessä, mikä tekee navigoinnista hieman vaikeaa. Lisäksi sivuston värimaailma ei soinnu yhteen, vaan vaikutelma on pikemminkin ristiriitainen. Harmonia ei ole läsnä.

Samaten etusivun yläpalkissa flash-pohjainen, juokseva uutisteksti häiritsee lukemista.
 Ja tämä kaikki siis adblockin läpi suodatettuna. En uskalla edes ajatellakaan, millainen sivusto on mainosten kera. Tästä pahimpana esimerkkinä tuleekin mieleeni mtv3:n sivusto, jota en kuuna päivä enää aukaisekaan…

2. Hyvä sisällön tuottaja

Hyvä sisällön tuottaja on monipuolisten kokonaisuuksien osaaja. Hänellä tulee olla ymmärrystä väripsykologiasta, layoutista, sommittelusta ja netin vaatimista erityistarpeista. Sisällön tuottajan – kutsun häntä tässä Web Designeriksi – täytyy olla siis monen eri alan taitoja. Tavoitteena on, että hän kykenee luomaan ja ylläpitämään verkkosivustoja, jotka ovat toimivia ratkaisuja niin sisällöllisesti kuin teknisesti. Lisäksi hänen tulee olla perillä esteettömyyskysymyksistä voidakseen palvella netin erityisryhmiä, kuten vaikkapa vanhuksia ja näkövammaisia.

Kokonaisuuden hallinta
Web Designerin täytyisi osata hallita värien psykologiset ja esteettiset merkitykset, niin että kokonaisuudesta tulee mahdollisimman harmoninen sivusto. Hänen olisi hyvä olla jatkuvasti tietoinen tavoitteestaan, mitä kohti pyrkiä, olipa sitten kyseessä tekstin, kuvien ja vaikkapa flashin sijoittelu sivustolle. Tärkeää on myös se, että hän tuntee niin omat vahvuutensa kuin heikkoutensa. Mitä hän itse kykenee tuottamaan ja missä hän tarvitsee ulkopuolisen alihankkijan apua. Lienee kohtuuton vaatimus, että yhden Web Designerin tulisi hallita kaikki sisällön ja muodon tuottamiseen tarvittava osaaminen.
On myös tärkeää tietää, millaiselle julkaisujärjestelmälle sivusto tehdään. Mikäli sivustoa päivitetään rakentajan toimesta, voidaan hyvin käyttää vaikkapa Dreamweaverin kaltaisella editorilla tehtyä sivustoa. Päivitys hoituu kätevästi samaisella ohjelmalla, käyttäen sen sisäänrakennettua ftp -ohjelmaa. Jos sen sijaan rakennetaan sivustoa, jota tulee päivittämään tekniikasta tietämätön asiakas, on keksittävä jotain muuta. Useimmiten tällöin on viisainta päätyä ns. julkaisuhallintajärjestelmään (CMS), jonka päivittämiseen riittää pelkkä tekstinkäsittelyohjelman tuntemus. Itse olen käyttänyt Joomlaa, joka taipuu moneen ja jolla saa suhteellisen nopeastikin tehtyä näyttäviä nettisaitteja. Myös Drupal ja Wordpress ovat mainitsemisen arvoisia CMS -järjestelmiä.

Suunnittelu
Hyvän Web Designerin tunnusmerkkeihin kuuluu myös huolellinen suunnittelu. Tämä säästää projektin loppupäässä runsaasti aikaa ja vaivaa. Alussa onkin hyvä miettiä kuningaskysymystä: mitä varten sivut ovat olemassa? Jos tähän osataan vastata seikkaperäisesti, ollaankin jo pitkällä. Myös sivuston rakenne- ja ruutusuunnitelma sekä alustavat lay-outit, leiskat, kuuluvat hyvään suunnittelutyöhön.
Samoin toimivan navigoinnin rakentaminen on ensisijaisen tärkeää, sivustolla vierailija ei saa kompastua tekniikkaan. Myös eri teknisten vaatimusten ja työkalujen perusteiden ymmärtäminen on olennaista. On hyvä tietää, milloin sivustolla on käytettävä flashia, milloin JavaScriptiä. Samaa pätee myös niin tekstin kuin kuvankin hallintaan. On tiedettävä, millaisia fontteja sivustolla on suotavaa käyttää, miten erityisesti verkkoon suunniteltua tekstiä tuotetaan, miten kuvat optimoidaan, mitä tallennusformaatteja tulee käyttää valokuvien ja grafiikan yhteydessä…
Vaatimuslista on siis pitkä ja vaativa.
Mutta uskoakseni tätä ei kuitenkaan pidä pelästyä, vaan avoin mieli ja halua oppia hyväksi sisällöntuottajaksi ovat ehkäpä ne tärkeimmät vaatimukset hyvältä sisällöntuottajalta. Verkostoituminen, neuvojen hakeminen netistä ja alan kirjallisuudesta ovat myös hyviä apuja.
Parhaimmillaan sisällön luominen on hyvin innostavaa ja luovaa työtä.

3. Oppimissuunnitelma

”Laadi suunnitelma tämän kurssin suorittamiseksi? Suunnitelmassa tulisi olla ainakin seuraavat asiat: Omat oppimistavoitteesi tällä kurssilla, konkreettiset oppimiskohteet eli mitä haluat oppia,aikataulu, tarvittavat työkalut ja missä etupäässä haluat työskennellä, kotona, työpaikalla vai koululla vai ...”
Tavoitteenani on oppia lisää verkkosivujen tuottamisesta, niin tekniikan kuin sisällönkin suhteen. Etenkin Javascriptin seikkaperäisempi osaaminen kiinnostaisi. Olen tehnyt jotain satunnaisia harjoituksia Dreamweaverilla Javascriptiin liittyen, mutta aika vieras se on itselleni. Myös layoutin ja värien hahmottaminen kiinnostaisi sekä se, miten ylipäätään viestiä verkossa entistä toimivammin. Tiivistäen siis: oppia luomaan esteettisesti ja teknisesti käyttökelpoinen sivukokonaisuus, jossa myös navigaatio toimisi optimaalisesti käyttäjän kannalta.
Samoin jonkinlaisen kauppapaikan rakentaminen olisi todella mainio asia oppia, tällä taidolla olisi varmasti käyttöä jatkossakin.
Kotikoneellani on käytössä Adoben Creative Suite CS5 Design Premium ohjelmistopaketti, joten teen työt kotonani, paikasta riippuen joko kotonani desktopilla tai saaristossa laptopilla. Yhtenä tavoitteenani on myös tämän ohjelmistopaketin oppiminen ja hyväksikäyttö nettisivujen teossa. Mikä aikaa vain riittää, niin jonkin yksinkertaisen videoklipin teko omille sivuille. Editoinnissa harjoittelen Abobe Premiere Elements 9 käyttöä.
Kurssin ohella aioin myös opetella valokuvaamista, sillä hyvillä kuvilla on aina käyttöä verkkosivuilla.

Aikataulu:
Tammikuu
- johdantoharjoitukset
- tuotantoprojektiin liittyvä videoklipin (valokuvat + ääni) teko ja installointi YouTubiin omalle tilille sekä dvd version teko
- oppimispäiväkirjan aloittaminen
- verkkokeskusteluun osallistuminen
Helmikuu
- kotisivutilan ostaminen netfinn:ltä
- HTML- harjoitukset
- oppimispäiväkirjan ylläpito
- verkkokeskusteluun osallistuminen
Maaliskuu
- alustavat, dreamweaverilla tehdyt sivut serverille ja julkiseen jakeluun
- Javascript työt
- sisällön tuottamisprojekti Korroosio -yhtyeelle
- oppimispäiväkirjan ylläpito
- verkkokeskusteluun osallistuminen
Huhtikuu
- keskeneräisten harjoitustehtävien loppuunsaattaminen
- oppimispäiväkirjan ylläpito
- verkkokeskusteluun osallistuminen
Toukokuu
- kurssin päätös

Takaisin johdantoharjoitusten alkuun


 

KUKA OLEN

Olen Jalosen Lasse, raisiolainen Web Designer. Lähdin kurssille mukaan, koska halusin verestää tietotekniikan taitojani ja syventää niin verkkoviestinnän kuin JavaScriptin osaamistani.

Tavoitteenani on oppia luomaan niin sisällöllisesti kuin rakenteellisesti toimivia sivuja.

Ohjelmistopaketti

Vaaditut tehtävät olen tehnyt Adoben Creative Suite CS5 Design Premium -ohjelmistopaketilla, johon olen ollut enemmän kuin tyytyväinen.


Käytössä ovat olleet etenkin Dreamweaver ja PhotoShop -ohjelmat.

MitÄ teen

Teen harrastelijapohjalta erilaisia verkkoviestinnän ratkaisuja eri asiakkaille. Myös kirjoittaminen, valokuvaaminen ja sisällönhallintaratkaisut - kuten Joomla! -kuuluvat vahvuuksiini.

Teen toimivia ratkaisuja niin designin kuin lay-outin suhteen.

Kiinnostaako

Käytettävyydeltään toimivien internet sivujen rakentaminen vaatii niin tekniikan kuin sommittelun osaamista, puhumattakaan kokonaisuuden hallinnasta ja hakukoneoptimoinnista.

Tavoitat minut osoitteesta
lasse.jalonen(at)dnainternet.net

 

 

© 2011 Lasse Jalonen